ป้าย ที่พัก หล่มสัก
 
 

Map

แผนที่ ที่พัก หล่มสัก

แผนที่ ที่พัก หล่มสัก

การเดินทาง

จุดสังเกต

1.มาจากถนนเส้นกรุงเทพ-หล่มสัก

ตรงผ่านสี่แยกพ่อขุนผาเมือง สังเกตด้านขวาผ่านหน้า Big-C เลย ธ.ธกส ประมาณ100เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าซอยโรงพยาบาลหล่มสัก ตรงไปประมาณ500เมตรจะเห็นป้ายไฟบอกทาง เลี้ยวซ้ายตามป้าย ตรงไป100เมตรแล้วเลี้ยวซ้าย 20 เมตร

2.มาจากเส้นหล่มเก่า-หล่มสัก

เข้าซอยระหว่างโรงพยาบาลนครหล่มและโรงแรมณัฐติรัตน์ เข้าซอยตรงไป300เมตร ถึงสี่แยกตรงไปประมาณ100เมตร เลี้ยวซ้าย20เมตร

3.มาจากเส้นพิษณุโลก-หล่มสัก

เลี้ยวซ้ายผ่านสี่แยกพ่อขุนผาเมือง สังเกตด้านขวาผ่านหน้า Big-C เลย ธ.ธกส ประมาณ100เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าซอยโรงพยาบาลหล่มสัก ตรงไปประมาณ500เมตรจะเห็นป้ายไฟบอกทาง เลี้ยวซ้ายตามป้าย ตรงไป100เมตรแล้วเลี้ยวซ้าย 20 เมตร

4.มาจากเส้นขอนแก่น-หล่มสัก

เลี้ยวขวาผ่านสี่แยกพ่อขุนผาเมือง สังเกตด้านขวาผ่านหน้า Big-C เลย ธ.ธกส ประมาณ100เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าซอยโรงพยาบาลหล่มสัก ตรงไปประมาณ500เมตรจะเห็นป้ายไฟบอกทาง เลี้ยวซ้ายตามป้าย ตรงไป100เมตรแล้วเลี้ยวซ้าย 20 เมตร

: โรงแรม หล่มสัก , ที่พัก หล่มสัก :